تبلیغات


بر سر دوراهی

امروز یکی از دوستان قدیمی زنگ زد و بعد از کلی صحبت گفت که برای فرزند یکی از دوستانش که نوازنده ویولون  است و سازش را شکسته ، دارد پول جمع آوری میکند . و من از صبح دچار تضاد ذهنی شده ام که آیا چنین کمکهایی موضوعیت دارد ؟ آیا یک نوازنده نمیتواند در کنار یک کار ثابت و درآمد ثابت به کار نوازندگی نیز بپردازد ؟


کلا با کمکهای خیریه برای افرادی که چهار ستون بدنشان سالم است مشکل دارم . و نسبت به  افراد بیکار و فاقد  درآمد و وابسته هر چند هنرمند و.... حس خوبی ندارم احساس میکنم به دنبال بهره کشی از دیگران هستند. و از طرفی احساس میکنم خیلی ظالمانه قضاوت میکنم . لطفا من رو با نظراتتون از این تضاد بیرون بیارید.
منبع این نوشته : منبع