تبلیغات


کلاهبرداریدفتر کارم یک اطاق در یک واحد آپارتمانی هست که اطاقهای دیگر اون در  دست افراد دیگری هست.  روزهای اخیر یکی از اطاقها خالی شده بود و یک آقای جوونی اون رو اجاره کرده بود که گفته بود  شرکت خدماتی داره و چند روزی بود شروع به کار کرده و خیلی سرو صدادر آپارتمان راه انداخته بود. و دیروز عصر که در دفتر  بودم خانمی مراجعه کرد و گفت اون شرکت ازشون کلاه برداری کرده. گفت که از اونها پول گرفته تا برای کار به جایی معرفی کنه و امرؤز منشی شرکت بهش زنگ زده که این آقا کلاهبردار هست برید و شکایت کنید. 

امروز عصر هم یک آقایی که مشخص بود کارگر خدماتی هست مراجعه کرد و گفت  که ۲۰۰ هزار تومن داده و قرار بوده براش کار پیدا کنن و....   من متحیر مونده یودم از اینهمه سادگی این آدمها و اینهمه شقاوت یک نفر که چطور میتونه از یک عده آدم بیکار و گرفتار کلاه برداری کنه. 

واقعا ما داریم  کجا میریم ؟؟؟؟منبع این نوشته : منبع